2002Imdb: 7.3
Spider-Man
1982Imdb: 7.9
E.T.: The Extra-Terrestrial
2003Imdb: 5.3
Daredevil
1996Imdb: 7
Independence Day
2002Imdb: 6.7
Signs
1997Imdb: 6.5
The Lost World: Jurassic Park
2006Imdb: 6.7
X-Men: The Last Stand
2006Imdb: 6.1
Superman Returns
1978Imdb: 7.3
Superman
1997Imdb: 7.3
Men in Black
1994Imdb: 6.6
Star Trek: Generations
2007Imdb: 6.9
Meet the Robinsons
2003Imdb: 7.5
X-Men 2
2007Imdb: 6.3
The Last Mimzy
2007Imdb: 6.3
TMNT
2007Imdb: 7.3
Sunshine
2003Imdb: 7.6
28 Days Later...
2007Imdb: 7
28 Weeks Later
2007Imdb: 6.2
Next
1981Imdb: 6.8
Superman II
First Page<12345678910>Last Page227/4